orodnik z ljubim doma


SL

Druge besede:
Sklanjatev jama
Sklanjatev lopar
Sklanjatev večera
Sklanjatev knjiga
Sklanjatev knjige
Sklanjatev prijatelja
Sklanjatev gnezda
Sklanjatev hrast
Sklanjatev krastače
Sklanjatev kitara
...................
sklanjatev_luka RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_miha Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_srce sklanjatev_hči sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_otrok sklanjatev_pljuča orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev sklanjatev_besede Določitev_sklona_samostalniku