orodnik z ljubim doma


SL


Druge besede:
Sklanjatev veje
Sklanjatev odeje
Sklanjatev prstana
Sklanjatev stena
Sklanjatev cvetno zdravljenje
Sklanjatev solzi
Sklanjatev sloni
Sklanjatev postovka
Sklanjatev kometi
Sklanjatev kitara
...................

sklanjatev_besede_mati PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_mati sklanjatev_luka RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha sklanjatev_otrok