orodnik z ljubim doma


SL


Druge besede:
Sklanjatev okna
Sklanjatev računalniki
Sklanjatev trobenta
Sklanjatev leva
Sklanjatev glave
Sklanjatev tete
Sklanjatev ura
Sklanjatev sliki
Sklanjatev ušesi
Sklanjatev kipi
...................

Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_mati sklanjatev_luka Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Določitev_sklona_samostalniku Primer_razdalja_(ženski_spol) PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_marko sklanjatev_hči sklanjatev_pljuča Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce sklanjatev_otrok