sklanjatev


SL

Druge besede:
Sklanjatev roži
Sklanjatev skodelica
Sklanjatev nogi
Sklanjatev vampirja
Sklanjatev kljuna
Sklanjatev korenine
Sklanjatev kita
Sklanjatev gamsi
Sklanjatev fotografija
Sklanjatev ladji
...................
Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_dan Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov Ednina_Dvojina_Množina Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča sklanjatev_miha sklanjatev_mati sklanjatev_besede_srce sklanjatev_človek sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku