sklanjatev človek


SL

Druge besede:
Sklanjatev cesta
Sklanjatev pav
Sklanjatev vrabci
Sklanjatev češnje
Sklanjatev prijatelji
Sklanjatev Malta
Sklanjatev bratje
Sklanjatev veje
Sklanjatev Slovenija
Sklanjatev Španija
...................
sklanjatev PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_luka Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_marko sklanjatev_miha RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_otroci orodnik_z_ljubim_doma OSEBA Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_pes sklanjatev_človek SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_hči sklanjatev_mati mestnik_pri_ljubem_doma