sklanjatev besede


SL


Druge besede:
Sklanjatev kozarec
Sklanjatev čolni
Sklanjatev Malta
Sklanjatev brisača
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev čarovnici
Sklanjatev Koreji
Sklanjatev pava
Sklanjatev magnet
Sklanjatev pege
...................

sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede OSEBA sklanjatev_miha RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku Primer_razdalja_(ženski_spol) mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek sklanjatev_besede_hči