sklanjatev besede dan


SL


Druge besede:
Sklanjatev taca
Sklanjatev drevesa
Sklanjatev ptice
Sklanjatev bomba
Sklanjatev žlica
Sklanjatev nevihta
Sklanjatev klovna
Sklanjatev korenina
Sklanjatev kisline
Sklanjatev kamna
...................

sklanjatev_luka Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola OSEBA sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči orodnik_z_ljubim_doma Določitev_sklona_samostalniku