sklanjatev besede dan


SL


Druge besede:
Sklanjatev telefona
Sklanjatev jezeri
Sklanjatev cigareti
Sklanjatev prijatelja
Sklanjatev drevesa
Sklanjatev gesla
Sklanjatev lastovice
Sklanjatev jabolko
Sklanjatev galeb
Sklanjatev peresi
...................

sklanjatev_besede_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Ednina_Dvojina_Množina PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_marko SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_otrok Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_dan