sklanjatev besede dan


SL

Druge besede:
Sklanjatev Španca
Sklanjatev brata
Sklanjatev podgani
Sklanjatev krava
Sklanjatev volkodlaka
Sklanjatev madeži
Sklanjatev drsalki
Sklanjatev madeži
Sklanjatev reke
Sklanjatev palača
...................
orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek sklanjatev_besede_otroci Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_mati sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev OSEBA sklanjatev_besede_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_dan