sklanjatev besede hči


SL


Druge besede:
Sklanjatev knjižnici
Sklanjatev žirafi
Sklanjatev drevesa
Sklanjatev kozarec
Sklanjatev zemljevida
Sklanjatev macole
Sklanjatev leto
Sklanjatev strehi
Sklanjatev golobice
Sklanjatev plamena
...................

PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči sklanjatev_besede_pes RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede sklanjatev_luka sklanjatev_miha sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_pljuča