sklanjatev besede hči


SL


Druge besede:
Sklanjatev časopisi
Sklanjatev sira
Sklanjatev ušesa
Sklanjatev rane
Sklanjatev hruška
Sklanjatev čopič
Sklanjatev ogledali
Sklanjatev klobasi
Sklanjatev rana
Sklanjatev kipa
...................

orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_pes sklanjatev_gospa SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek sklanjatev_besede PREDLOGI_IN_SKLONI Primer_razdalja_(ženski_spol) Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_hči sklanjatev_otrok sklanjatev_pljuča