sklanjatev besede mati


SL


Druge besede:
Sklanjatev luni
Sklanjatev duši
Sklanjatev hrana
Sklanjatev deblo
Sklanjatev jezero
Sklanjatev žoge
Sklanjatev loki
Sklanjatev športa
Sklanjatev ladji
Sklanjatev konj
...................

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV mestnik_pri_ljubem_doma Določitev_sklona_samostalniku RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_dan sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_otroci orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_mati sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_pridevnikov Ednina_Dvojina_Množina