sklanjatev besede otroci


SL


Druge besede:
Sklanjatev ozvezdje
Sklanjatev vrabci
Sklanjatev oblaki
Sklanjatev stranišči
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev žaba
Sklanjatev nohti
Sklanjatev zvezka
Sklanjatev šoli
Sklanjatev vrata
...................

Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_hči sklanjatev Primer_razdalja_(ženski_spol) Določitev_sklona_samostalniku PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas orodnik_z_ljubim_doma mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_pljuča sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otroci