sklanjatev besede pes


SL

Druge besede:
Sklanjatev odeje
Sklanjatev žlica
Sklanjatev nebo
Sklanjatev mreži
Sklanjatev barvi
Sklanjatev siri
Sklanjatev črke
Sklanjatev kljun
Sklanjatev jezika
Sklanjatev debli
...................
sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_dan sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_otrok OSEBA SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas PREDLOGI_IN_SKLONI Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_luka sklanjatev_hči sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola