sklanjatev besede pes


SL


Druge besede:
Sklanjatev duši
Sklanjatev hladilnika
Sklanjatev limoni
Sklanjatev okno
Sklanjatev kitare
Sklanjatev sliki
Sklanjatev škatli
Sklanjatev vili
Sklanjatev kit
Sklanjatev iskri
...................

sklanjatev_miha sklanjatev_luka Ednina_Dvojina_Množina RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati sklanjatev_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_človek sklanjatev sklanjatev_besede_hči sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_pridevnikov mestnik_pri_ljubem_doma