sklanjatev besede srce


SL


Druge besede:
Sklanjatev žaba
Sklanjatev nosoroga
Sklanjatev ceste
Sklanjatev gnezdo
Sklanjatev gazela
Sklanjatev cedri
Sklanjatev korenina
Sklanjatev strehi
Sklanjatev bombe
Sklanjatev loki
...................

sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_dan mestnik_pri_ljubem_doma Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_marko sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_miha sklanjatev_besede_hči sklanjatev_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_pridevnikov