sklanjatev gospa


SL


Druge besede:
Sklanjatev roke
Sklanjatev čarovnice
Sklanjatev Sicilija
Sklanjatev rjuha
Sklanjatev čopič
Sklanjatev hruška
Sklanjatev trobenta
Sklanjatev čopiča
Sklanjatev krava
Sklanjatev kolesi
...................

sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede sklanjatev_luka Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_človek sklanjatev SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina PREDLOGI_IN_SKLONI orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_hči sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_marko Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_pes