sklanjatev hči


SL

Druge besede:
Sklanjatev cmoki
Sklanjatev sonce
Sklanjatev bik
Sklanjatev plamena
Sklanjatev prstan
Sklanjatev lopar
Sklanjatev prijatelji
Sklanjatev odeje
Sklanjatev odeji
Sklanjatev lok
...................
sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV OSEBA sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_miha sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_dan sklanjatev_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_marko sklanjatev_luka