sklanjatev hči


SL


Druge besede:
Sklanjatev prsta
Sklanjatev orla
Sklanjatev zemljevid
Sklanjatev jastreba
Sklanjatev pega
Sklanjatev drsalka
Sklanjatev moža
Sklanjatev palača
Sklanjatev jastreb
Sklanjatev dimnika
...................

sklanjatev_mati sklanjatev_marko RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede PREDLOGI_IN_SKLONI Primer_razdalja_(ženski_spol) Sklanjatve_pridevnikov SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_pes Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_miha Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola