sklanjatev h��i


SL


Druge besede:
Sklanjatev kamen
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev omare
Sklanjatev korenina
Sklanjatev kljuna
Sklanjatev pomaranča
Sklanjatev konja
Sklanjatev nohti
Sklanjatev macole
Sklanjatev objema
...................

OSEBA sklanjatev_besede_srce Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_hči Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča orodnik_z_ljubim_doma RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_otrok sklanjatev_človek Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola