sklanjatev mati


SL


Druge besede:
Sklanjatev reki
Sklanjatev nahrbtnik
Sklanjatev reki
Sklanjatev postelje
Sklanjatev puščavi
Sklanjatev mreža
Sklanjatev večer
Sklanjatev lune
Sklanjatev orli
Sklanjatev macola
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_otrok orodnik_z_ljubim_doma Ednina_Dvojina_Množina OSEBA SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_srce Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede sklanjatev_človek sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_besede_pes sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_miha