sklanjatev mati


SL


Druge besede:
Sklanjatev mati
Sklanjatev sloni
Sklanjatev jeziki
Sklanjatev pljuča
Sklanjatev loka
Sklanjatev postelji
Sklanjatev besedi
Sklanjatev oblaka
Sklanjatev kisline
Sklanjatev vrane
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_otrok OSEBA sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_hči mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_luka sklanjatev_besede sklanjatev_marko Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha