sklanjatev mati


SL


Druge besede:
Sklanjatev lonci
Sklanjatev Španec
Sklanjatev krošnji
Sklanjatev kondorji
Sklanjatev omara
Sklanjatev slovarji
Sklanjatev človeka
Sklanjatev vreme
Sklanjatev žile
Sklanjatev članka
...................

sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_gospa Primer_razdalja_(ženski_spol) OSEBA sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_luka sklanjatev Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_srce sklanjatev_marko Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_človek sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok