sklanjatev miha


SL


Druge besede:
Sklanjatev mleko
Sklanjatev zmaja
Sklanjatev noža
Sklanjatev barve
Sklanjatev slika
Sklanjatev cesta
Sklanjatev moka
Sklanjatev računalnika
Sklanjatev noge
Sklanjatev mož
...................

Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otrok Sklanjatve_pridevnikov orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede OSEBA sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_srce sklanjatev_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev PREDLOGI_IN_SKLONI SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_hči sklanjatev_luka sklanjatev_besede_dan mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_otrok