sklanjatev otrok


SL


Druge besede:
Sklanjatev država
Sklanjatev moka
Sklanjatev omare
Sklanjatev krila
Sklanjatev očeti
Sklanjatev čoln
Sklanjatev nevihte
Sklanjatev rjuhi
Sklanjatev piki
Sklanjatev jezera
...................

Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_miha Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_pridevnikov Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_človek sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_gospa sklanjatev sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_hči orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_otrok