sklanjatev pljuča


SL


Druge besede:
Sklanjatev vrane
Sklanjatev barve
Sklanjatev sonce
Sklanjatev riba
Sklanjatev revolucija
Sklanjatev vojna
Sklanjatev čevelj
Sklanjatev knjižnice
Sklanjatev veselje
Sklanjatev jezika
...................

sklanjatev_besede_otrok Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev sklanjatev_luka sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_mati sklanjatev_miha RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_pes OSEBA Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_srce sklanjatev_marko