Promena reči ���������� ������

Deklinacija reči ���������� ������

Nominativ: KO? ili ŠTA? ���������� ������
Genitiv: OD KOGA? ili OD ČEGA?
Dativ: KOME? ili ČEMU?
Akuzativ: KOGA? i ŠTA?
Vokativ: HEJ! ili OJ!
Instrumental: S KIM? i ČIME?
Lokativ: GDE?, O KOME? ili O ČEMU?
Kopirajte vezu:
Ostale reči:
Deklinacija reči мнемотехника
Deklinacija reči дубитације
Deklinacija reči хоанорагија
Deklinacija reči епанафоре
Deklinacija reči дафномантије
Deklinacija reči гнатонеуралгија
Deklinacija reči аутомати
Deklinacija reči бациларија
Deklinacija reči зихернадла
Deklinacija reči аблуенције
Pogledajte i:
...................

deklinacija_prideva_u_srpskom_jeziku promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku padeži_u_srpskom_jeziku 4_deklinacije_u_srpskom_jeziku deklinacija_u_srpskom sta_je_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom padeži_na_engleskom promena_imenica_po_padezima_ruski deklinacije_u_srpskom_jeziku promena_imenica_ruski_jezik promena_imenica_po_padezima_u_latinskom padeži_dativ padeži_pitanja promena_reči_po_padežima padeži_hrvatskog_jezika deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku vrste_deklinacija_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku padeži_vježba