Promena reči ����������������

Deklinacija reči ����������������

Nominativ: KO? ili ŠTA? ����������������
Genitiv: OD KOGA? ili OD ČEGA?
Dativ: KOME? ili ČEMU?
Akuzativ: KOGA? i ŠTA?
Vokativ: HEJ! ili OJ!
Instrumental: S KIM? i ČIME?
Lokativ: GDE?, O KOME? ili O ČEMU?
Kopirajte vezu:
Ostale reči:
Deklinacija reči поткиње
Deklinacija reči јегерка
Deklinacija reči акратија
Deklinacija reči џамија
Deklinacija reči срма
Deklinacija reči киема
Deklinacija reči крагуји
Deklinacija reči Богосав
Deklinacija reči маце
Deklinacija reči шпаргла
Pogledajte i:
...................

padeži_vježba padeži_u_nemačkom padeži_dativ vrste_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku padeži_na_engleskom 4_deklinacije_u_srpskom_jeziku deklinacija_prideva_u_srpskom_jeziku prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom promena_imenica_po_padezima_u_nemackom_jeziku promena_imenica_po_vrstama promena_imenica_po_padezima_u_ruskom promena_imenica_po_padežima promena_reči_po_padežima deklinacija_zamenica_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku deklinacija_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_naziva_se deklinacije_u_srpskom