Promena reči ������������������������

Deklinacija reči ������������������������

Nominativ: KO? ili ŠTA? ������������������������
Genitiv: OD KOGA? ili OD ČEGA?
Dativ: KOME? ili ČEMU?
Akuzativ: KOGA? i ŠTA?
Vokativ: HEJ! ili OJ!
Instrumental: S KIM? i ČIME?
Lokativ: GDE?, O KOME? ili O ČEMU?
Kopirajte vezu:
Ostale reči:
Deklinacija reči кабала
Deklinacija reči авенија
Deklinacija reči авизо
Deklinacija reči фуге
Deklinacija reči ђењушка
Deklinacija reči оранжа
Deklinacija reči фотеља
Deklinacija reči гномиде
Deklinacija reči оранже
Deklinacija reči подагра
Pogledajte i:
...................

padeži_hrvatskog_jezika promena_imenica_u_srpskom_jeziku deklinacije_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_nemackom_jeziku padeži_pitanja deklinacija_prideva_u_srpskom deklinacije_u_srpskom promena_imenica_po_padezima_naziva_se padeži_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku padeži padeži_english promena_imenica_po_padezima_u_ruskom deklinacija_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_latinskom deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku padeži_vježba