Promena reči ��������������������������

Deklinacija reči ��������������������������

Nominativ: KO? ili ŠTA? ��������������������������
Genitiv: OD KOGA? ili OD ČEGA?
Dativ: KOME? ili ČEMU?
Akuzativ: KOGA? i ŠTA?
Vokativ: HEJ! ili OJ!
Instrumental: S KIM? i ČIME?
Lokativ: GDE?, O KOME? ili O ČEMU?
Kopirajte vezu:
Ostale reči:
Deklinacija reči антоними
Deklinacija reči плацента утерина
Deklinacija reči аудијенције
Deklinacija reči театроманије
Deklinacija reči миастенија
Deklinacija reči апневстије
Deklinacija reči прагматике
Deklinacija reči саботаже
Deklinacija reči осцитација
Deklinacija reči деалбација
Pogledajte i:
...................

promena_imenica_po_padežima deklinacija_zamenice_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_ruski promena_imenica deklinacije_u_srpskom promena_reči_po_padežima padeži_english padeži deklinacija_pridjeva_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom_jeziku deklinacija_u_srpskom deklinacija_prideva_u_srpskom promena_imenica_ruski_jezik prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku padeži_hrvatskog_jezika vrste_deklinacija_u_srpskom_jeziku padeži_dativ