4 deklinacije u srpskom jeziku


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči бациларија
Deklinacija reči пнеуматична машина
Deklinacija reči авенмани
Deklinacija reči уна корде
Deklinacija reči еипатије
Deklinacija reči јодна тинктуре
Deklinacija reči ихтиофагија
Deklinacija reči доцентуре
Deklinacija reči аерификација
Deklinacija reči гигантомахија
...................

padeži_english promena_imenica_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_ruski padeži_vježba deklinacija_prideva_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_vrstama padeži_u_nemačkom deklinacija_na_srpskom padeži_hrvatskog_jezika padeži_pitanja promena_reči_po_padežima promena_imenica_po_padezima_naziva_se padeži_na_engleskom promena_imenica_po_padezima_u_ruskom promena_imenica_po_padežima deklinacije_u_srpskom padeži