deklinacija prideva u srpskom jeziku


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči фабрике
Deklinacija reči абдомен
Deklinacija reči умбеле
Deklinacija reči ебриљада
Deklinacija reči Ј
Deklinacija reči гуштери
Deklinacija reči аварија
Deklinacija reči абоцо
Deklinacija reči ешападе
Deklinacija reči штафета
...................

deklinacija_prideva_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_srpskom_jeziku padeži_hrvatskog_jezika promena_reči_po_padežima promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku deklinacija_prideva_u_srpskom padeži_vježba promena_imenica_po_vrstama prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku padeži_na_engleskom deklinacije_u_srpskom_jeziku padeži_srpski promena_imenica_ruski_jezik padeži_dativ promena_imenica_po_padezima_u_ruskom deklinacija_pridjeva_u_srpskom_jeziku deklinacija_na_srpskom promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku padeži_english