pade��i u nema��kom


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči социда
Deklinacija reči нарцис
Deklinacija reči абукушу
Deklinacija reči срме
Deklinacija reči поанта
Deklinacija reči абитије
Deklinacija reči кавез
Deklinacija reči Ундина
Deklinacija reči озене
Deklinacija reči афагија
...................

vrste_deklinacija_u_srpskom_jeziku padeži_hrvatskog_jezika deklinacija_prideva_u_srpskom promena_imenica promena_imenica_u_srpskom_jeziku deklinacija_zamenice_u_srpskom_jeziku deklinacija_prideva_u_srpskom_jeziku promena_reči_po_padežima deklinacija_u_srpskom padeži_pitanja deklinacije_u_srpskom_jeziku 4_deklinacije_u_srpskom_jeziku deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_zamenica_u_srpskom_jeziku padeži promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku deklinacije_u_srpskom promena_imenica_po_padezima_u_ruskom prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku padeži_srpski