pade��i vje��ba


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči квадрагезима
Deklinacija reči брадифразија
Deklinacija reči затварачи
Deklinacija reči кмуникације
Deklinacija reči фебрифуга
Deklinacija reči клалузуле
Deklinacija reči схенобатике
Deklinacija reči аборигини
Deklinacija reči едематија
Deklinacija reči суб розе
...................

promena_imenica_po_padezima_u_ruskom promena_imenica_po_vrstama deklinacije_u_srpskom_jeziku padeži_dativ deklinacija_na_srpskom padeži_srpski deklinacija_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_nemackom_jeziku 4_deklinacije_u_srpskom_jeziku deklinacija_zamenice_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_latinskom promena_imenica_ruski_jezik padeži padeži_english promena_imenica_u_srpskom_jeziku deklinacija_prideva_u_srpskom promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku padeži_na_engleskom prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku