promena re��i po pade��ima


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči аганактезе
Deklinacija reči ејакулација
Deklinacija reči алактија
Deklinacija reči ојкофобија
Deklinacija reči инкубација
Deklinacija reči плаценталија
Deklinacija reči сибилације
Deklinacija reči губернија
Deklinacija reči фтизиологија
Deklinacija reči ијатралиптике
...................

promena_imenica_po_padezima_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_u_latinskom deklinacija_u_srpskom padeži promena_imenica_po_padezima_naziva_se deklinacija_prideva_u_srpskom deklinacija_na_srpskom sta_je_deklinacija_u_srpskom_jeziku padeži_srpski promena_imenica_po_padezima_u_nemackom_jeziku promena_imenica_u_srpskom_jeziku promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku promena_reči_po_padežima deklinacija_imenica_u_srpskom_jeziku padeži_dativ promena_imenica_po_padezima_na_ruskom_jeziku padeži_u_nemačkom padeži_pitanja deklinacija_pridjeva_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom