prva deklinacija u srpskom jeziku


SR


Ostale reči:
Deklinacija reči еидографија
Deklinacija reči брадифазије
Deklinacija reči схенобатика
Deklinacija reči националност
Deklinacija reči ђакониса
Deklinacija reči авангвардија
Deklinacija reči археолози
Deklinacija reči изо-површине
Deklinacija reči агасерије
Deklinacija reči ђулбаклава
...................

promena_imenica_po_padezima_u_ruskom promena_imenica_u_srpskom_jeziku deklinacija_imenica_u_srpskom promena_reči_po_padežima promena_imenica_po_vrstama deklinacija_prideva_u_srpskom prva_deklinacija_u_srpskom_jeziku deklinacija_na_srpskom padeži padeži_dativ deklinacija_zamenice_u_srpskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_srpskom_jeziku promena_imenica_ruski_jezik deklinacije_u_srpskom_jeziku deklinacije_u_srpskom sta_je_deklinacija_u_srpskom_jeziku promena_imenica_po_padezima_ruski promena_imenica_po_padezima_naziva_se promena_imenica promena_imenica_zenskog_roda_u_ruskom_jeziku