Türkçede ismin hâlleri


TR


Diğer kelimeler:
Kelime yap
Kelime yeter
Kelime anladım
Kelime iç
Kelime rağmen
Kelime bizi
Kelime bunu
Kelime şu
Kelime bay
Kelime karar
...................

ismin_halleri_nedir ismin_halleri_test ismin_hâllerini ismin_halleri_2._sınıf Tekil türkçede_ismin_halleri Çoğulcu_demokrasi_partisi Kelimeyi_girin Ismin_hâlleri Çoğulcu_demokrasi Çoğul_özne_tekil_yüklem Çoğulculuk_nedir Çoğulculuk ismin_halleri_nelerdir Çoğul_gebelik_doğum_izni ismin_halleri_3.sınıf ismin_hâlleri ismin_halleri_almanca türkçede_ismin_halleri_nelerdir Çoğul