Türkçede ismin hâlleri


TR


Diğer kelimeler:
Kelime imaniye
Kelime genlik
Kelime hafta başı
Kelime menevişleme
Kelime Papua Yeni Gineliler
Kelime şantöz
Kelime kapalı tribünler
Kelime ademiler
Kelime tüketici sayacı
Kelime taksimat
...................

ismin_hâlleri Çoğulculuk ismin_halleri_almanca ismin_hâllerini Çoğul ismin_halleri_4.sınıf ismin_halleri_2._sınıf Çoğul_özne_tekil_yüklem ismin_halleri_nedir Çoğulcu_demokrasi Çoğulculuk_nedir Kelimeyi_girin ismin_halleri_test Çoğul_eki ismin_halleri_nelerdir Kelime türkçede_ismin_halleri_nelerdir Tekil Ismin_hâlleri çoğul_özne_tekil_yüklem