Türkçede ismin hâlleri


TR


Diğer kelimeler:
Kelime yogi
Kelime sülale
Kelime bansuriler
Kelime fethalar
Kelime teşrinler
Kelime balçıkbalığılar
Kelime kavatalar
Kelime peştemallık
Kelime özdemsel çözelti
Kelime çömçe
...................

ismin_hâllerini Çoğulcu_demokrasi_partisi ismin_halleri_2._sınıf ismin_halleri_almanca Çoğul_eki Türkçede_ismin_hâlleri ismin_halleri_4.sınıf türkçede_ismin_halleri_ne_demek türkçede_ismin_halleri_nelerdir Çoğulculuk Çoğul_gebelik_doğum_izni Tekil Çoğulcu_demokrasi ismin_halleri_test ismin_halleri_3.sınıf Çoğul Çoğul_özne_tekil_yüklem Ismin_hâlleri Çoğulculuk_nedir çoğul_özne_tekil_yüklem