Jednotné a množné číslo výrazu

Jazyk český
Změna jednotného čísla na množné
Slovo:         


pekáče Tomáš střechy čeledínové kvočny
hospodyně dřevař nanicovatí prášky zbrojnoš
zvířecí známky strážce březňáčci
fotbalisti kalíšky kouzelníci silák
včely sestry šikovný bouřkový
urozený přezdívka eroplán umouněný
námel peníze značka sluhové

Změna jednotného čísla na množné

Jazyk český

Jednotné a množné číslo výrazu