Jednotné a množné číslo výrazuJazyk český
Změna jednotného čísla na množné
Slovo:
         


lulkyn rohlíček sloveso peřina sehnutý
chudinka vlání krkavci uranium šat
oharky polštářek lovec brambory
malí depa kartony vašnosti
poctivý čokolády mahagonový lucemburkové
kořen poslušné škaredý koně
boule drvaer čeledín něžnosti

Změna jednotného čísla na množné

Jazyk český

Jednotné a množné číslo výrazu