plurar and singular of

Polish language
Change plural to singular

Word:


         


niestronniczości niesztokholmskości nietrzyaktowości nietaszkienckości niespadkowości
niesześciosylabowości niesomnambuliczności nierożaności nieszkodniczości nieszyickości
nietamilskości niesoczewicowatości niepuchlinowości nieschizoidalności nietbiliskości
nieśredniodrobności nieprzestrzeloności nieszafranności nierekonwalescencyjności niesokowości
nieszmatławości nietriwialności nieśliczniuchności nieprzerwalności nietrójpolowości
niesardelowości nieprzemgloności niestrzykowości nieśródgórskości niesnozowości

Change plural to singular

Polish language

plurar and singular of