Liczba pojedyncza i liczba mnoga słowa

Język polski
Zamiana liczby pojedynczej na mnogą

Słowo:


         


wrażenia wielonogi wybieracze Walencje Wirginie
Waśniewscy wiosny wyciągowości wagabundzkości więzadłowości
vouvray włóczniki wazeliny wielości wiosłonogości
Wasińskie wskaźnikowości Wielowieyscy Wojtanowie widzewskości
Watussi Wengerowie włosówki widły Vizcaya
wierchołazi Wareccy watowatości wododziałowości wulkanizmy

Zamiana liczby pojedynczej na mnogą

Język polski

Liczba pojedyncza i liczba mnoga słowa