Liczba pojedyncza i liczba mnoga słowa

Język polski
Zamiana liczby pojedynczej na mnogą

Słowo:


       


entropowości dołkowatości eurytopizmy dżudoczki dziewiątaki
endoksyny epinicja elipsoidy drzewniki dupodajki
fakony dwuwiniany Fajum dziesiątaki epitafia
eratemy fideizmy faszyzacyjności encefabole dysharmoniczności
dziewosłębności epizacje Dzięgielewscy ebonity dziewięciozgłoskowości
etnomuzykologowie Dobrogniewowie Filipiakowie feny fisie

Zamiana liczby pojedynczej na mnogą

Język polski

Liczba pojedyncza i liczba mnoga słowa