Единственное и множественное число слова

Словацкий язык
Образование единственного и множественного числа

Слово:


         


vône domáci detičky kupci námorník
medveď významy bežci jednooký zločiny
šach lúče sluhovia porekadlá spokojný
miesta tulipány prútiky liesky klamár
vladka dokument štvrták strážca prúdové
náhly veta mračná bralá peniaze

Образование единственного и множественного числа

Словацкий язык

Единственное и множественное число слова