Единственное и множественное число слова (Словацкий язык)

Словацкий язык
Образование единственного и множественного числа

Слово:

         


 • kališteky
 • bohatí
 • orechy
 • kožuchy
 • veľkonočný
 • husľokvet
 • mech
 • miesto
 • spevné
 • bezporyby
 • vykúrený
 • kliešte
 • zakliaty
 • mestskí
 • krčah
 • tenisky
 • venček
 • krásne
 • jednotný
 • vetrisko
 • rodáci
 • pramene
 • svahy
 • mamičky
 • stužky
 • siedmak
 • chrbty
 • znalci
 • žabky
 • padáčiky
 • Образование единственного и множественного числа

  Словацкий язык

  Единственное и множественное число слова