Jednotné a množné číslo výrazu

Jazyk slovenský
Zmena jednotného čísla na množné

Slovo:


         


bobor potuchy dopravné príslovky snežienka
výmysel prúdy odtlačok žartovný hlávky
bratislavský futbalista sestry bitky veselé
fotografie slivka miesta černica dolina
školy bitka húsatká stôl drevené
utečenec hra lagan ústa myš

Zmena jednotného čísla na množné

Jazyk slovenský

Jednotné a množné číslo výrazu