Jednotné a množné číslo výrazu

Jazyk slovenský
Zmena jednotného čísla na množné

Slovo:


         


bitka černica prichystaní šiška zážitky
preteky oštiepky chrámy dej ďatle
medovnikár predložky báj mostár detektívi
farebný slovenskí chodec mačence svorní
jarný vlnky speváci jazerá gazdinky
kravský strapec prostriedky nohavičky spev

Zmena jednotného čísla na množné

Jazyk slovenský

Jednotné a množné číslo výrazu