Çoğul ve Tekil

Türk Dili
Çoğul ve tekil isimler

Sözcük:


       


delgeçler kar çiçeğiler dizgici heykelci kalemi müddetler
üleştirimli tüzeler şarap fıçısılar sınır taşı aylalar gündüzler
sultanlıklar hidroelektrik santral ereyler hıkırdaklar önderler
kavrayışsızlık çocukluklar tarihi mekânlar şimşirler Derviş
melengiçler oşionografi şayka orkler muhakemeler
Kap kargasılar emlakçı katreler kredi limiti hışırtılar

Çoğul ve tekil isimler

Türk Dili

Çoğul ve Tekil