Çoğul ve Tekil

Türk Dili
Çoğul ve tekil isimler

Sözcük:


       


multimedyalar bulmaca snack-bar ahbapçavuşlar duygulanmalar
zaho yeniletme yük arabasılar halk dili panseksüellik
eşitlik eki kaykay pestilleşme oduncu koşuculuklar
işlemezlik basıretler dendrolojiler pizzacılıklar yaş sınırılar
bitlenme zırıldanma müteselliler soygunculuk kalomalar
lâflama silindir ütücüler pist kolonyalar çav

Çoğul ve tekil isimler

Türk Dili

Çoğul ve Tekil