syn
filozof
žywjenja
lista
telewiziji
telewiziji
krowy
klěby
cyfra
luź
wjacory
droga
žanr
lěto
wuměłstwa
źeń
góle
pśikłady
linki
graśa
źeń
górje
ruki
krowje
wobydlaŕ
nany
gódnośe
droga
nana
woka
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online
Online users

1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Jakich znasz dydaktyków ?