kšac
žanry
zglě
kupy
boka
listy
njebjo
wjacor
žanr
póstole
ruce
linka
luźe
woko
familiji
žywjenja
mydła
šuli
źěd
źowćo
stoły
wjacora
žanry
zemje
muzice
zgło
gólce
syna
wjaceri
mórja
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online
Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Kto zagrał w filmie Whisper