wóda
mězga
milina
słyńca
rěc
wobydlarje
kócora
žonje
kuchnja
klěby
pónjeźele
literaturje
cyfra
wjacor
słowo
zgła
computer
smjerśi
góra
muziki
kucheń
mjeni
wałtorje
cyfrje
rostlinje
tankowni
miliny
literatura
mydła
słowje
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Kiedy się urodziła Sara Isakovič ?