nan
dowole
mydło
žanra
filozof
měnjeni
žanr
słowje
boma
dnja
zgło
stoły
bomy
lawy
stoły
Serba
tyźenje
noga
rostliny
lěśe
měnjenje
góry
góry
bryle
sotše
blida
broni
kłobyki
law
klěby
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Kto zmarł 03.VI.2000