słyńco
mydło
źowći
kócory
lěśi
góry
kněžarstwa
wałtora
filozofa
literaturje
źeń
bok
kuchnja
majsy
źěd
dowol
góleśi
syny
literatura
zegera
wócy
broń
muzika
zglě
syna
gólce
lěśi
stoła
chat
narodiny
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
translate from English to Norwegian rope