žywjeni
słownik
kłobyki
krowje
źowći
literaturje
mydła
žanry
kupje
Serb
miliny
zgła
drogi
zgła
słowniki
šule
nogi
towzynta
žony
kucheń
kócory
rostlina
nana
muziki
crjeja
telewizije
bom
klěba
tankowni
wódy
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online

Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Jaki kod ma język ugrofiński ?