sotša
wałtora
noc
słownik
krowje
smjerśi
pónjeźela
kuchnje
familija
źěd
góleśi
computery
kněžarstwo
stoła
njebi
kupy
wobydlarje
telewizije
milina
źowćo
lista
mjenja
zemi
njebja
krowa
gólca
źeń
miliny
rěc
dny
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim

Online users

1
 1
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo
what is the covalent radius of Palladium ?