broń
literatura
telewizije
droga
chata
kłobyk
radijo
chata
góźina
słyńco
wótpołdni
chata
góra
mězgi
radija
law
filozofa
žona
źowći
wobydlarje
klěby
graśe
tankownja
gólce
ruce
klěby
gólc
pónjeźeli
bok
bok
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim

Online users

0
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Dodaj komentarz
Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
in quali film ha recitato Jenny Skavlan ?