kócor
link
cyfry
žywjeni
gólce
słowo
kuchni
dny
seś
mjeni
górje
móri
miliny
list
droze
źowći
měnjenja
góleśi
zemi
literatura
njebja
mězdze
kněžarstwa
wałtory
syny
chat
kuchnje
Serb
kuchnje
dnja
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim
Online users

0
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
najstarszy parowoz