blida
žywjenja
mězga
luźe
wjacerje
pónjeźele
žanr
tyźenje
computera
crjeje
zemje
wobydlarje
lawa
gódnośe
bryla
rěc
link
zeger
bryla
góleśi
měnjenja
mydła
klěby
blido
maś
cyfrje
njebjo
literatura
póstole
chaty
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim

Online users

0
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo
jakie znasz komendy basic-a na literę q