źowća
žanry
žanra
wótpołdnjo
kupy
Serb

noga
bliźe
syna
seś

dny
klěba
wjacor
žywjenje
góry
rěcy
noc
góźina
gólce
wódy
wótpołdnjo
literatury
sotše
słyńco
zgła
šula
słyńcy
cyfra
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim

Online users

2
 1
 1
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
Kogo wnukiem był Nithard ?