źěda
gronidła
noze
gronidle
kucheń
filozofy
mězgi
graśi
kupje
mórjo
kuchni
klěba
droze
telewizije
źeń
tyźenja
filozofa
zemje
kłobyka
woka
nogi
chaty
wjacora
źěda
góźina
rostlina
dowol
tankowni
tankownja
tyźenje
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Odmiana przez przypadki w języku dolnołużyckim
Online users

0
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Informacja! Program w trakcie konstrukcji!
дискография Чилтон, Алекс ?