kšac
słownika
dowole
literatura
stoły
słownik
towzynta
wócy
góra
filozof
wuměłstwje
sotše
syny
kšaca
zgła
bryla
góleśi
gronidle
majs
šule
radija
pśikłada
tankowni
žony
link
wjacerje
crjeje
klěb
ruka
graśe
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Gminy powiatu sandomierskiego