nocy
krowa
njebja
gronidło
luź
wałtorje
źědy
krowy
dowol
žona
syna
słowa
ceptarja
lěśi
pśikłada
górje
wjaceri
słyńca
majsy
graśe
computery
žona
źědy
woko
smjerśi
kócora
muzice
ruka
žanra
Serby
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online

Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Jakie książki napisał/a Andrzej Nieuważny?