kłobyk
kšaca
boki
zegera
towzynta
familija
syny
mórjo
majs
źowći
dnja
wótpołdnja
gódnośe
wjas
mězdze
kupy
pśikłady

zgła
źowćo
pśikłada
ruce
wótpołdni
słowo
mórjo
tankownje
muzika
chat
literaturje
Serby
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online

Online users

2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Co to jest Heurystyka dostępności