syn
lěśi
kuchnja
słyńco
mydło
wótpołdnja
bryle
zemje
góra
literatury
góry
familija
literatury
kupa
telewizije
kuchnje
źowći
wałtora
tyźenja
woko
mórjo
listy
klěby
tankownja
mórjo
šuli
crjeja
móri
bryla
graśa
http://Aztekium.pl/kazusedsb

DSB

Declination in the lower sorbian language online
Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
what is the covalent radius of Rhenium ?