http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Skloňování podstatných jmen v hornolužické srbštině

Online users

0
           

         
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

dźěćowstwje dźiwnotce chineski muchorazaj zlóštna
dźewjatnaće žonje wopokazmje dźěćizny lětak
bretonske Vietnamčicy dźiwočinjerce Albaneza nižozemski
turkowšćina dźowcyna dźěłonjeměwcaj dźesaćiny dźělence
dźěćery stare płódniwej dźewjećstote letišćina
juhozapadne słowjenskej dźiwnicy dźewjećo italšćinje
Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Translate to esperanto orthodoxically ?