http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Skloňování podstatných jmen v hornolužické srbštině
albanšćina dźesatkny dźiwjoty dźělićeljo wysoke
Šwajcarska dźěćina dźeržadny dźiwaj dnjowej
dźiwizniskej dźěćerstwje dźěćerce portugalska islandšćinje
chinšćina dźasnikaj zajac Francaj južnowuchodne
powětrniki dźiwinowa dźewjatnaćelětnikaj dźiwjokrasny bosniskej
dźesatore dźesaćoraka dźěławe krajinje dźěrojte
Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
W którym roku było Ludobójstwo w Rwandzie