http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Skloňování podstatných jmen v hornolužické srbštině

Online users

1
 1
           

         
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

persiski šwedšćinje běłoruski dźěłaćercyna słowjenska
dźećerjej dźewjećkróćna dźěćikažerce turkowšćiny dźědna
Marhata knjenje arabska dźěćora dźěłonjeměwcy
kóčki Klawdije dźěćirodźićelki Měrko pupki
Měrkaj pupkaj dźělbniča dźěłonjeměwcaj zlětniwe
dźiwočce dźěćatka Blankou limburgski dźiwička
Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Holmium electron affinity?