http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Declination in the Upper Sorbian language online
dźesaćmužnej dźěrčička Hendrichaj madźarskej dźělbranje
Blankami dźěłanosća šleski južna dźewjećdźesatna
Christina dźesaćzłóžkny dźesatna dwělětnej rusowski
dźědny słowakšćiny Dźěžan dźernjency wuherskej
starej Rejzy limburgskej dźibake Bjance
mongolskej dźiwotworcy delnjoserbskej Rakuska dźědkowy
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
how to compress directory in unix?