http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Declination in the Upper Sorbian language online
makedonšćiny dźakownosć dźěćipłodźerka Rajnarjo Sarje
dźiwichaj dźewjećdźesatory grjekšćinje dźědowske dźernjerka
dźiwočka dźiwnušce dźiwawy dźiwory dźak
dušowpastyrstwo dźěćiwodźićeljo dźibaka Albanojo dźiwinowej
Klimantojo dźělwoda dźeržate dźeržer dźěrkawčk
arabske dźěrawy Klawdije dźědźiny psy
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
When was the Battle of Salla ?