http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Declination in the Upper Sorbian language online

Online users

3
 3
           

         
Try something new!
Language:

płódniwy čronowc Wikipedije Albancojo Lubinje
dźesaćzłóžkne dźěćižrancaj sewjernowječornej po Danje Dany
dźěrje worakawc jendźelšćiny dźijina japanskej
dźewjećina słowakski italšćina ukrainšćina dźeržadłowy
dźowkowstwa dźědojte Derwanaj Hańže dźědźičcy
dźěćatstwje sewjernozapadnej dźěłanske dźěłošćowska dźědne
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
jaką chorobę charakteryzuje kichanie