http://Aztekium.pl/kazusehsb

HSB

Declination in the Upper Sorbian language online

Online users

0
           

       
Try something new!
Language:

dźiwičce dźěławosće dźěłoměwc dźěćowstwo Měrana
južnozapadne dźěłoběrc Mječisława dźiwolěkarki sewjernowječorne
dźećelkaj chinšćiny Dźěžnikečanski dźiwočinjerstwo bretonski
dźělniki dźěłarniča połon šwedske dźěćerjej
dźewjatki dźěłaćerjo dźělwa Juće dźělerjowej
grjekšćina Hawštyn dźěrojtej dźiwinarskej šlešćina
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Co oznacza akronim LSSD ?