Drucken Sie die Adresse auf dem Umschlag Online

DE

Umschlagtyp::
1.
2.
3.
4.
5.


Drucken Sie die Adresse auf dem Umschlag Online

Abender:Empfänger:Die Liste der Absender:
Die Liste der Empfänger:

                                                  
Set blank Firefox settings: (see here) * How to print more envelopes: (see here)
Start :: Kontakt

C3 324 × 458 A3 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% A6 4" 3/4x6" 1/2 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik design envelope online free International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: B4 250×353 9.8x13.9 C4 B5 176 × 250 C5 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% Drukowanie kopert. Формат Размеры Подходит для формата бумаги Create and print a single envelope C7/C6 81x162 1/3 A5 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free A7 5" 1/4 × 7" 1/4 No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% DL 110 × 220 1/3 A4 There are dozens of sizes of envelopes available. DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое DL 110 × 220 1/3 A4 B6 125 × 176 C6 C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator addressing an envelope overseas Create and print a single envelope - Office Rozmiary kopert w USA A10 6×9½ 152.4×241.3 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C4 229 × 324 A4 B6 125×176 4.9x6.9 C6 No.12 4¾×11 120.7×279.4 C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. B4 250 мм 353 мм C5 162 × 229 A5 C5 162 × 229 мм A5 Formatos norte-americanos Przykładowe rozmiary: C6/C5 114 × 229 1/3 A4 E4 280×400 11x15.75 B4 how to address envelopes No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 E4 280 × 400 мм B4 No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 C3 324×458 12.8x18 A3 Międzynarodowe standardy rozmiarów C6 114 × 162 A6 A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 Sizes DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат C3 324 × 458 мм A3 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) B4 250 × 353 C4 Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) E4 280 × 400 B4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: B4 250 × 353 C4 B5 176 × 250 мм C5 C4 229 × 324 A4 Международный стандарт C4 229×324 9.0x12.8 A4 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 B5 176 × 250 C5 Формат Высота Ширина Примечание North American sizes Российский стандарт address envelope online A2 4" 3/8 × 5" 3/4 C4 229 мм 324 мм envelope maker online free C6/C5 114 × 229 1/3 A4 B4 250 × 353 мм C4 C7/C6 81x162 1/3 A5 A6 4¾×6½ 120.7×165.1 A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. formato dimensão (Polegada) formato dimensão (mm) adequado para o formato No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 C4 229 × 324 мм A4 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie Adresowanie kopert online. Addressing Online C5 162 мм 229 мм envelope printing online free software Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 No.14 5×11½ 127.0×292.1 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: International standard sizes Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% C3 324 × 458 A3 B6 125 × 176 мм C6 print address on envelope online free C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом B5 176×250 6.9x9.8 C5 Drukowanie adresu na kopercie online. The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. B6 125 × 176 C6 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 E4 280 × 400 B4