Drucken Sie die Adresse auf dem Umschlag Online

DE

Umschlagtyp::
1.
2.
3.
4.
5.


Drucken Sie die Adresse auf dem Umschlag Online

Abender:Empfänger:Die Liste der Absender:
Die Liste der Empfänger:

                                                  
Set blank Firefox settings: (see here) * How to print more envelopes: (see here)
Start :: Kontakt

B5 176 × 250 C5 Formatos norte-americanos C4 229 × 324 A4 Rozmiary kopert w USA Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% Международный стандарт C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Формат Высота Ширина Примечание C3 324 × 458 A3 B6 125 × 176 C6 Российский стандарт Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio C6 114 × 162 A6 C5 162 × 229 A5 A6 4¾×6½ 120.7×165.1 print address on envelope online free No.12 4¾×11 120.7×279.4 C3 324 × 458 мм A3 Формат Размеры Подходит для формата бумаги how to address envelopes No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) Przykładowe rozmiary: A10 6×9½ 152.4×241.3 Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. A7 5" 1/4 × 7" 1/4 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. DL 110 × 220 1/3 A4 C5 162 × 229 мм A5 Sizes Drukowanie adresu na kopercie online. Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 E4 280×400 11x15.75 B4 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 envelope maker online free C3 324×458 12.8x18 A3 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C4 229 × 324 A4 Create and print a single envelope - Office A6 4" 3/4x6" 1/2 envelope printing online free software DL 110 × 220 1/3 A4 B6 125 × 176 мм C6 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом B5 176 × 250 мм C5 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 International standard sizes C4 229×324 9.0x12.8 A4 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator B4 250 × 353 мм C4 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат No.14 5×11½ 127.0×292.1 address envelope online B5 176×250 6.9x9.8 C5 North American sizes B4 250×353 9.8x13.9 C4 design envelope online free formato dimensão (Polegada) C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое B4 250 × 353 C4 Adresowanie kopert online. Addressing Online Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. Drukowanie kopert. A2 4" 3/8 × 5" 3/4 B5 176 × 250 C5 A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% formato dimensão (mm) adequado para o formato B6 125 × 176 C6 C7/C6 81x162 1/3 A5 C3 324 × 458 A3 The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. B6 125×176 4.9x6.9 C6 Create and print a single envelope C4 229 × 324 мм A4 There are dozens of sizes of envelopes available. B4 250 мм 353 мм B4 250 × 353 C4 DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое C4 229 мм 324 мм addressing an envelope overseas C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) E4 280 × 400 мм B4 Międzynarodowe standardy rozmiarów C5 162 мм 229 мм International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: C7/C6 81x162 1/3 A5 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: E4 280 × 400 B4 E4 280 × 400 B4 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое