Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

B5 176 × 250 C5 B4 250 мм 353 мм Create and print a single envelope - Office addressing an envelope overseas print address on envelope online free C4 229×324 9.0x12.8 A4 A7 5" 1/4 × 7" 1/4 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 envelope printing online free software International standard sizes C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое C3 324×458 12.8x18 A3 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Drukowanie adresu na kopercie online. B4 250 × 353 C4 B6 125 × 176 C6 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C4 229 × 324 мм A4 formato dimensão (mm) adequado para o formato Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: B6 125×176 4.9x6.9 C6 C4 229 × 324 A4 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. A6 4¾×6½ 120.7×165.1 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: C5 162 × 229 мм A5 C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C5 162 × 229 A5 B5 176 × 250 C5 Формат Высота Ширина Примечание C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое DL 110 × 220 1/3 A4 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% formato dimensão (Polegada) Drukowanie kopert. A2 4" 3/8 × 5" 3/4 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: C4 229 × 324 A4 No.12 4¾×11 120.7×279.4 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое design envelope online free C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом E4 280 × 400 B4 C3 324 × 458 A3 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. Przykładowe rozmiary: C7/C6 81x162 1/3 A5 C3 324 × 458 A3 how to address envelopes No.14 5×11½ 127.0×292.1 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% B6 125 × 176 C6 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 Rozmiary kopert w USA A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 A10 6×9½ 152.4×241.3 C3 324 × 458 мм A3 B4 250 × 353 мм C4 Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. Международный стандарт There are dozens of sizes of envelopes available. A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. A6 4" 3/4x6" 1/2 address envelope online C7/C6 81x162 1/3 A5 Формат Размеры Подходит для формата бумаги Adresowanie kopert online. Addressing Online A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 Międzynarodowe standardy rozmiarów C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. B5 176×250 6.9x9.8 C5 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. C4 229 мм 324 мм C6 114 × 162 A6 DL 110 × 220 1/3 A4 North American sizes Formatos norte-americanos C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 envelope maker online free C5 162 мм 229 мм C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 E4 280×400 11x15.75 B4 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie Sizes Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% B4 250×353 9.8x13.9 C4 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 E4 280 × 400 мм B4 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% Create and print a single envelope No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 B4 250 × 353 C4 Российский стандарт B5 176 × 250 мм C5 DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator B6 125 × 176 мм C6 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: E4 280 × 400 B4 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats.