Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

C3 324 × 458 A3 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie DL 110 × 220 1/3 A4 formato dimensão (Polegada) C4 229 × 324 A4 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: how to address envelopes The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C3 324 × 458 A3 A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% Sizes DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 B4 250 × 353 C4 Create and print a single envelope - Office C3 324 × 458 мм A3 C5 162 × 229 мм A5 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio B5 176 × 250 мм C5 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 No.12 4¾×11 120.7×279.4 formato dimensão (mm) adequado para o formato A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 B4 250 × 353 C4 design envelope online free There are dozens of sizes of envelopes available. B6 125 × 176 C6 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. C3 324×458 12.8x18 A3 C4 229 мм 324 мм address envelope online C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) C6 114 × 162 A6 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. C4 229×324 9.0x12.8 A4 E4 280 × 400 B4 envelope printing online free software C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) B5 176 × 250 C5 Adresowanie kopert online. Addressing Online Drukowanie kopert. C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: print address on envelope online free B6 125 × 176 C6 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% DL 110 × 220 1/3 A4 Create and print a single envelope B6 125 × 176 мм C6 North American sizes Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом A2 4" 3/8 × 5" 3/4 DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 B6 125×176 4.9x6.9 C6 Формат Размеры Подходит для формата бумаги A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% Drukowanie adresu na kopercie online. envelope maker online free A6 4¾×6½ 120.7×165.1 No.14 5×11½ 127.0×292.1 A6 4" 3/4x6" 1/2 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: A10 6×9½ 152.4×241.3 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 E4 280×400 11x15.75 B4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% Formatos norte-americanos E4 280 × 400 B4 International standard sizes addressing an envelope overseas C5 162 × 229 A5 C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Rozmiary kopert w USA E4 280 × 400 мм B4 Российский стандарт Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza C7/C6 81x162 1/3 A5 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. A7 5" 1/4 × 7" 1/4 Международный стандарт C4 229 × 324 A4 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 B4 250 мм 353 мм A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. B5 176 × 250 C5 Międzynarodowe standardy rozmiarów Przykładowe rozmiary: No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) Формат Высота Ширина Примечание Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. B4 250 × 353 мм C4 C7/C6 81x162 1/3 A5 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format B5 176×250 6.9x9.8 C5 B4 250×353 9.8x13.9 C4 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C5 162 мм 229 мм A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C4 229 × 324 мм A4