Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 No.14 5×11½ 127.0×292.1 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C3 324×458 12.8x18 A3 B4 250 мм 353 мм C3 324 × 458 A3 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. B6 125×176 4.9x6.9 C6 A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator A10 6×9½ 152.4×241.3 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: C4 229 × 324 A4 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% Sizes Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. C6 114 × 162 A6 B5 176 × 250 C5 B5 176 × 250 мм C5 Российский стандарт C3 324 × 458 мм A3 DL 110 × 220 1/3 A4 W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. Adresowanie kopert online. Addressing Online Międzynarodowe standardy rozmiarów B6 125 × 176 C6 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом Формат Высота Ширина Примечание DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат design envelope online free B6 125 × 176 мм C6 There are dozens of sizes of envelopes available. C4 229 мм 324 мм print address on envelope online free A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 Przykładowe rozmiary: Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie B4 250×353 9.8x13.9 C4 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: DL 110 × 220 1/3 A4 A6 4" 3/4x6" 1/2 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C5 162 × 229 мм A5 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik International standard sizes C4 229 × 324 A4 C4 229×324 9.0x12.8 A4 No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) E4 280 × 400 мм B4 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: B6 125 × 176 C6 North American sizes C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) E4 280×400 11x15.75 B4 C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое formato dimensão (Polegada) B5 176 × 250 C5 B4 250 × 353 мм C4 B5 176×250 6.9x9.8 C5 Formatos norte-americanos E4 280 × 400 B4 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free B4 250 × 353 C4 A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% Международный стандарт C5 162 мм 229 мм No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% E4 280 × 400 B4 DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое Drukowanie adresu na kopercie online. The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое Rozmiary kopert w USA Create and print a single envelope C3 324 × 458 A3 Формат Размеры Подходит для формата бумаги Drukowanie kopert. C7/C6 81x162 1/3 A5 formato dimensão (mm) adequado para o formato addressing an envelope overseas C6/C5 114 × 229 1/3 A4 envelope maker online free No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 A7 5" 1/4 × 7" 1/4 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 A6 4¾×6½ 120.7×165.1 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio C7/C6 81x162 1/3 A5 how to address envelopes envelope printing online free software C5 162 × 229 A5 C4 229 × 324 мм A4 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) address envelope online Create and print a single envelope - Office B4 250 × 353 C4 No.12 4¾×11 120.7×279.4 No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230%