Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

B5 176 × 250 мм C5 C3 324×458 12.8x18 A3 print address on envelope online free The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: Формат Размеры Подходит для формата бумаги Międzynarodowe standardy rozmiarów C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) formato dimensão (Polegada) envelope maker online free Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio No.12 4¾×11 120.7×279.4 B5 176 × 250 C5 A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: C7/C6 81x162 1/3 A5 Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. B6 125×176 4.9x6.9 C6 C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) Przykładowe rozmiary: C6 114 × 162 A6 B4 250 мм 353 мм C7/C6 81x162 1/3 A5 A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 Формат Высота Ширина Примечание B6 125 × 176 C6 Formatos norte-americanos how to address envelopes E4 280 × 400 B4 A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 B4 250×353 9.8x13.9 C4 C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) formato dimensão (mm) adequado para o formato DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат A2 4" 3/8 × 5" 3/4 C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом C3 324 × 458 A3 The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5 Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 C3 324 × 458 A3 B5 176×250 6.9x9.8 C5 Drukowanie adresu na kopercie online. C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое B6 125 × 176 мм C6 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) Российский стандарт Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator C6/C5 114 × 229 1/3 A4 envelope printing online free software C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое B5 176 × 250 C5 Международный стандарт C4 229 мм 324 мм A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% Create and print a single envelope B4 250 × 353 мм C4 addressing an envelope overseas Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% Rozmiary kopert w USA Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie DL 110 × 220 1/3 A4 Adresowanie kopert online. Addressing Online DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое B4 250 × 353 C4 Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C4 229 × 324 мм A4 There are dozens of sizes of envelopes available. A6 4¾×6½ 120.7×165.1 No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. C4 229 × 324 A4 Drukowanie kopert. A6 4" 3/4x6" 1/2 C4 229 × 324 A4 C5 162 мм 229 мм design envelope online free International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. C5 162 × 229 A5 DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 C5 162 × 229 мм A5 A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 C4 229×324 9.0x12.8 A4 Sizes E4 280×400 11x15.75 B4 Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 E4 280 × 400 B4 Create and print a single envelope - Office A10 6×9½ 152.4×241.3 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free North American sizes E4 280 × 400 мм B4 C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% No.14 5×11½ 127.0×292.1 No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. A7 5" 1/4 × 7" 1/4 A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. C3 324 × 458 мм A3 DL 110 × 220 1/3 A4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% address envelope online No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 International standard sizes B6 125 × 176 C6 B4 250 × 353 C4 No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179%