Drukowanie adresu na kopercie online

PL

Rodzaj koperty:
1.
2.
3.
4.
5.


Drukowanie adresu na kopercie online

Nadawca:Odbiorca:Lista nadawców:
Lista adresatów:

                                                  
Zobacz jak wyłączyć nagłówek i stopkę: (see here) * Zobacz jak drukować od razu więcej kopert: (see here)
Start :: Kontakt

formato dimensão (mm) adequado para o formato Format Rozmiar (cale) Rozmiar (mm) Współczynnik C6/C5 114×229 4.5x9 1/3 A4 International standard sizes print address on envelope online free C4 229 × 324 A4 International standard ISO 269 defines several standard envelope sizes, which are designed for use with ISO 216 standard paper sizes: C3 324×458 12.8x18 A3 Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный набор форматов. Drukowanie adresu na kopercie online. Формат Размеры Подходит для формата бумаги The German standard DIN 678 defines a similar list of envelope formats. design envelope online free B4 250 × 353 C4 Стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, определённых в ISO 216[1]: C5 162 × 229 мм A5 envelope maker online free No.14 5×11½ 127.0×292.1 A10 6×9½ 152.4×241.3 Niemiecka norma DIN 678 definiuje podobną listę formatów kopert. Norma ISO 269:1985 została wycofana w roku 2009, polska edycja PN-ISO 269:2000 obowiązywała do roku 2014[1]. formato dimensão (Polegada) Format Dimensions (HxW mm) Dimensions (in) Suitable for content format B4 250 × 353 C4 A7 5" 1/4 × 7" 1/4 No.6¾ 3⅝×6½ 92.1×165.1 No.9 3 7/8 × 8 7/8 98.5 × 225.5 229% address envelope online No.9 3⅞×8⅞ 98.4×225.4 A6 4" 3/4x6" 1/2 how to address envelopes C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое Drukowanie adresów na kopertach w internecie. Przez internet. C3 324 × 458 A3 C6 114 × 162 A6 C6 114×162 4.5x6.4 A6 (or A4 folded in half twice) Międzynarodowe standardy rozmiarów DL 110×220 4.33x8.66 1/3 A4 No.11 4½×10⅜ 114.3×263.5 No.10 4⅛×9½ 104.8×241.3 На территории Российской Федерации используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года.[2] Этот стандарт опирается на ISO 269-85 в части размеров и определяет следующие типы конвертов: No.12 4¾×11 120.7×279.4 C5 162 мм 229 мм Drukuj dane na kopertach adresowych.">Drukuj dane na kopertach adresowych. C6/C5 114 × 229 1/3 A4 No.7¾ (Monarch) 3⅞×7½ 98.4×190.5 C3 324 × 458 A3 C7/C6 81x162 1/3 A5 B4 250×353 9.8x13.9 C4 Российский стандарт Drukowanie adresu odbiorcy na gotowej kopercie. W USA istnieje wiele różnych rozmiarów kopert. Trzeba pamiętać, że nazwy kopert w USA nie odnoszą się do formatu arkusza. Np. koperta oznaczona A2 ma zupełnie inny rozmiar niż arkusz A2 według normy formatu arkusza ISO 216. B4 250 × 353 мм C4 C5 162×229 6.4x9 A5 (or A4 folded in half once) B6 125 × 176 мм C6 B5 176×250 6.9x9.8 C5 E4 280×400 11x15.75 B4 E4 280 × 400 B4 C3 324 × 458 мм A3 B5 176 × 250 C5 No.10 4 1/8 × 9 1/2 104.0 × 239.4 230% C7 81x114 3.2x4.5 A7 (or A6 folded in half) B5 176 × 250 мм C5 DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое Create and print a single envelope - Office Przykładowe rozmiary: B6 125 × 176 C6 C6/C5 114 × 229 1/3 A4 C4 229 мм 324 мм C4 229 × 324 мм A4 Rozmiary kopert w USA B4 250 мм 353 мм A7 5¼×7¼ 133.4×184.2 Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie">Nadruk adresu na kopercie - Nadrukuj adres wysyłkowy na kopercie A9 5¾×8¾ 146.1×222.3 C7/C6 81x162 1/3 A5 C6 114 × 162 A6 (A4 dobrado 2 vezes) A8 5½×8⅛ 139.7×206.4 addressing an envelope overseas Wydrukuj adres na kopercie. ">Wydrukuj adres na kopercie. C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое North American sizes A norma ISO 269, correspondente à alemã DIN 678, define as seguintes dimensões para envelopes: E4 280 × 400 B4 B6 125 × 176 C6 A2 4" 3/8 × 5" 3/4 Nadawca i odbiorca. print address on envelope online free Adresowanie kopert online. Addressing Online Sizes A6 4¾×6½ 120.7×165.1 Printing address on letters and envelopes online, Letter Generator No.8 3 5/8 × 6 1/2 92.1 × 165.1 179% C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом DL 110 × 220 1/3 A4 Формат Высота Ширина Примечание A6 4 3/4 × 6 1/2 119.7 × 163.8 137% E4 280 × 400 мм B4 C5 162 × 229 A5 DL 110 × 220 1/3 A4 The designations such as "A2" do not correspond to ISO paper sizes. (Often, North American paper jobbers and printers will insert a hyphen to distinguish from ISO sizes, thus: A-2.) C5 162 × 229 A5 (A4 dobrado 1 vez) There are dozens of sizes of envelopes available. A2 4⅜×5¾ 111.1×146.1 B5 176 × 250 C5 Create and print a single envelope A7 5 1/4 × 7 1/4 132.3 × 182.7 138% C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо) envelope printing online free software No.10 4" 1/8 × 9" 1/2 C4 229×324 9.0x12.8 A4 Международный стандарт Norma międzynarodowa ISO 269 definiuje kilka standardów rozmiarów kopert. Wymiary kopert są dostosowane do normy formatów arkusza ISO 216. Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza Formatos norte-americanos C4 229 × 324 A4 Format Dimensions (in) Dimensions (mm) Ratio A2 4 3/8 × 5 3/4 110.3 × 144.9 131% B6 125×176 4.9x6.9 C6 Drukowanie kopert. DL/E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат C7/C6 81x162 3.19x6.4 1/3 A5